Neslužbena Star Wars enciklopedija

Dobrodošli na neslužbenu Star Wars enciklopediju u potpunosti prevedenu na hrvatski jezik. Podaci su sakupljani iz mnogih izvora na Internetu te službenih enciklopedija u papirnatom i elektronskom obliku.

Filtriraj enciklopediju po abecedi:

0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Pretraži enciklopediju:

Yavin

Planet Yavin je ogromni plinoviti div koji se nalazi u Vanjskom prstenu galaksije. Ako ga usporedimo sa Jupiterom, masa mu je 2.79 puta veća, a širina mu je 1.35 Jupiterove. Gravitacija na površini mu je 3.89 puta veća od Zemljine. Plinoviti divovi, koji su masivniji od Jupitera, imaju osobinu da im promjer ne raste proporcionalno masi zbog velike gravitacije. Zbog te pojave, tlak na površini može biti izuzetno visok, a usljed kompresije plinova uzrokovane jakom gravitacijom. Jedna godina na Yavinu trajala bi 13.2 standardne godine. Unatoć tome udaljenost od sunca nije velika, što omogućuje ugodne klime i razvoj života na njegovim satelitima. S obzirom na vrijeme koje Yavin utroši na obilazak oko sunca i blago zračenje koje dopire od sunca, i ako znamo da je ovaj sistem star oko 7.5 milijardi godina, možemo zaključiti da je to sunce veličinom i jakošću između 1.1 i 1.5 puta veće od poznatog nam Sunca. Ako bacimo pogled na Yavin iz daljine, vidjet ćemo narandžastu kuglu ispresijecanu sa oblacima koji su za koju nijansu svijetliji. Te pruge oblaka ne tvore velike skupine kao što to možemo vidjeti na Jupiteru. To nas navodi na zaključak da je atmosfera na Yavinu homogenija od one na Jupiteru ili da se Yavinova atmosfera sastoji od dva sloja. Gornji sloj bi trebao, po tome, dobro zaklanjati ono što se događa na površini. Orbite Yavinovih satelita lijepo su nam prikazane u Novoj nadi prilikom približavanja Zvijezde smrti Yavinu 4. Iz te sheme možemo vidjeti da Yavin ima četiri satelita koji imaju dosta nejednake putanje. Uzrok tome mogu biti međusobna privlačenja ili neki veći poremećaji tijekom Sith ratova.

Autor/ica   •  objavljeno 19.10.2005, 16:29  •  7.141 puta pročitano